Trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành. Trong các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ,… tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện gồm: An Châu, Vĩnh Hanh, Cần Đăng, Vĩnh An, Vĩnh Bình, An Hòa, Bình Hòa. Đoàn Kiểm sát do đồng chí Đặng Thị Nhị Kiều, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên là thành viên. Đồng thời, mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tham gia, giám sát.

Một số hình ảnh trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại các xã, thị trấn

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

Quá trình kiểm sát nhận thấy, Ủy ban nhân dân cấp xã đã quan tâm thực hiện tốt và thực hiện đúng theo quy định Luật Thi hành án hình sự, các thông tư, hướng dẫn thi hành về công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ. Đồng thời, đến thời điểm kiểm sát, không bị án nào vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án. Bên cạnh kết quả đã đạt được, Đoàn trực tiếp kiểm sát vẫn còn phát hiện một số mặt tồn tại và hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Kết thúc các buổi trực tiếp kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã ban hành Kết luận, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường, phát huy những việc đã đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót do Đoàn kiểm sát đã kết luận.

Sau khi kết luận, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phát biểu tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn đã nêu nhằm bảo đảm thực thiện tốt hơn các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới.

 

Mỹ Phương

Viện KSND huyện Châu Thành

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print