Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân Thị xã Tân Châu
sinh hoạt chuyên đề

Vừa qua, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân TX. Tân Châu tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 2/2023, với nội dung “Xây dựng văn hoá, con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với người cán bộ Kiểm sát”. 

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Thị Ủy Tân Châu và kế hoạch số 02 ngày 06/02/2023 của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân châu, về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu triển khai sinh hoạt chuyên đề quý 2 năm 2023, dự  và chủ trì buổi sinh hoạt có Đồng chí Nguyễn Kiến Thịnh – Bí thư chi bộ, cùng toàn thể đảng viên chi bộViện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên được xem tài liệu trình chiếu video clip về sự cần thiết và những nội dung cơ bản về “Xây dựng văn hoá, con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Thùy Linh trình bày về các biện pháp triển khai, xây dựng văn hoá, con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ thực tế vận dụng ứng với chức trách, nhiệm vụ của công chức, đảng viên tại đơn vị, Chi bộ.

Từng đảng viên trong Chi bộ đã nêu cao tinh thần học tập, tích cực thảo luận, thắng thắn nhìn nhận những việc còn chưa làm được, đề ra nhiều biệp pháp thiết thực để tiếp tục học tập, làm theo, chú trọng nội dung xây dựng đạo đức, văn hóa, tác phong của người cán bộ Kiểm sát, đạo đức là cái gốc của người cán bộ, vì có đạo đức cách mạng thì cá nhân mỗi người sẽ tự phấn đấu rèn luyện bản thân mình. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Kiến Thịnh đánh giá thảo luận của Đảng viên trong Chi bộ, bám sát nội dung chuyên đề, gắn với hoạt động thường xuyên của mỗi công chức, đảng viên. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp, đòi hỏi mỗi Cán bộ, Kiểm sát viên phải tự học, tự rèn, tự giác và tích cực đối với phần việc do cá nhân được giao phụ trách, được phân công nhằm duy trì và giữ vững kết quả đơn vị, Chi bộ đã đạt được trong các phong trào thi đua do Ngành, địa phương phát động trong thời gian qua. Đồng thời, không ngừng rèn luyện về tác phong, tư cách, đạo đức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, tạo được sự tin yêu của nhân dân, giữ vững uy tín của Ngành đối với cấp Ủy địa phương, các cơ quan hữu quan và nhân dân.   

 

Thùy Linh

Viện KSND TX Tân Châu (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print