Trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tri Tôn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát, ngày 03/8/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự – Công an huyện Tri Tôn, Đoàn kiểm sát do ông Lộ Văn Linh Linh – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, các Kiểm sát viên phụ trách khâu công tác là thành viên; cùng tham dự có ông Trịnh Văn Thẳng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia giám sát theo quy chế phối hợp.

Sau khi nghe đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ, sổ sách, các tài liệu có liên quan đến công tác thi hành án hình sự.

(Quang cảnh buổi làm việc)

Qua kết quả kiểm sát nhận thấy, Cơ quan thi hành án hình sự đã thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự như cập nhật sổ sách đầy đủ, đúng cột mục; tiến hành tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản liên quan đến thi hành án hình sự cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và Công an các xã, thị trấn; thường xuyên rà soát, đối chiếu và quản lý đầy đủ số người chấp hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn; lập hồ sơ thi hành án treo và án khác gửi UBND cấp xã đúng quy định, … Bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan thi hành án hình sự vẫn còn tồn tại một số thiếu sót như: một số trường hợp sử dụng biểu mẫu chưa đảm bảo quy định; Chưa lập hồ sơ án phạt cấm làm công việc nhất định để quản lý, … Qua đó, Đoàn kiểm sát đã kiến nghị Lãnh đạo Cơ quan thi hành án hình sự có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Với tình hình chấp hành pháp luật nêu trên, ông Trịnh Biên Giới – Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện phát biểu sẽ phát huy những mặt đã làm tốt, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ nhanh chóng khắc phục các hạn chế, thiếu sót mà Đoàn đã chỉ ra, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tác giả: Neáng Ly

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tri Tôn (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print