Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an thị xã Tịnh Biên

Thực hiện Quyết định số 450 và Kế hoạch số 451 ngày 18/4/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang về việc Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ – Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, ngày 12/5/2023, Đoàn kiểm sát do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Huỳnh Đông Bắc làm Trưởng đoàn, cùng các kiểm sát viên Phòng 8, Lãnh đạo, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tịnh Biên. Đơn vị được kiểm sát có Thượng tá Nguyễn Văn Phán, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Phó Trưởng Công an thị xã. Giám sát theo Quy chế phối hợp có ông Châu Kim Ba – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tịnh Biên.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ. Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam….

 

Quang cảnh làm việc

Qua kiểm sát nhận thấy, Nhà tạm giữ – Công an thị xã Tịnh Biên đã thực hiện tốt việc kiểm tra các thủ tục như: Thông tin người bị tạm giữ, tạm giam; lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ, tạm giam; tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, tạm giam; chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản; phổ biến nội quy cơ sở giam giữ, quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; Thực hiện việc mở các loại sổ và ghi chép đầy đủ các cột mục đúng theo quy định. Thực hiện tốt công tác tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam được gặp thân nhân và nhận quà của thân nhân gửi trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam theo quy định.

Công bố kết luận trực tiếp kiểm sát

Bên cạnh những mặt đã đạt được, Đoàn kiểm sát cũng ghi nhận một số mặt hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như việc bố trí giam giữ, về công tác canh coi, các quy định về trợ giúp pháp lý… Đoàn đã kiến nghị yêu cầu khác phục vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Phán phát biểu tiếp thu ý kiến Kết luận, kiến nghị
của Đoàn kiểm sát

Kết thúc buổi trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã công bố kết luận, kiến nghị Nhà tạm giữ – Công an thị xã Tịnh Biên cần tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù.

Thượng tá Nguyễn Văn Phán, Phó Trưởng Công an thị xã Tịnh Biên, thay mặt Nhà tạm giữ phát biểu tiếp thu ý kiến Kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm sát, hứa sẽ tiếp tục tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù đồng thời khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới.

Thanh Nga
Nguồn tin: Viện KSND TX Tịnh Biên (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print