Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự – Công an huyện Châu Phú

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 29/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Phú đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự – Công an huyện Châu Phú. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

(Đ/c Nguyễn Văn Toàn, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Châu Phú
công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát)

Sau khi nghe đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự – Công an huyện Châu Phú báo cáo, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan đến công tác thi hành án hình sự.

((Đ/c Nguyễn Văn Toàn, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Châu Phú
công bố kết luận trực tiếp kiểm sát)

Nhìn chung, Cơ quan Thi hành án hình sự – Công an huyện Châu Phú đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý người chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn thi hành án, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương. Tuy nhiên, cũng tồn tại một số hạn chế nhất định như: việc sử dụng biểu mẫu còn chưa thống nhất, một số tài liệu chưa được ghi chép đầy đủ… Qua đó, Đoàn đã ban hành kết luận, kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự – Công an huyện Châu Phú khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm đảm bảo công tác thi hành án hình sự tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

(Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Phú
phát biểu ý kiến
)

Sau khi kết luận, Lãnh đạo Cơ quan thi hành án hình sự – Công an huyện Châu Phú phát biểu tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn đã nêu nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại địa phương. Thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu tổ chức buổi tập huấn để triển khai các văn bản, biểu mẫu, hồ sơ, sổ sách liên quan lĩnh vực này đến các xã trên địa bàn huyện Châu Phú và mời các ngành có liên quan như: Viện kiểm sát, Tòa án cùng tham dự nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và áp dụng các biểu mẫu, quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự của địa phương.

Tác giả: Bảo Thanh

Nguồn tin: Viện KSND huyện Châu Phú (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print