Trực tiếp kiểm sát Công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát Thi hành án hình sự năm 2022. Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại 08 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn, gồm: Vọng Đông, Thoại Giang, Bình Thành, Núi Sập, Định Mỹ, Vĩnh Phú, Vĩnh Chánh, Phú Hòa.

(Trực tiếp kiểm sát tại xã Vọng Đông)

Kết quả kiểm sát cho thấy, cơ bản Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án đúng theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Hồ sơ theo dõi người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ được quản lý, lưu trữ cẩn thận, sổ sách ghi chép rõ ràng; có phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án, định kỳ Ủy ban nhân dân và người trực tiếp giám sát, giáo dục có nhận xét việc thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án… nhờ thực hiện tốt công tác giáo dục, giám sát nên tại địa phương không có trường hợp nào người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ hoặc phạm tội mới. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã đã khắc phục xong các vi phạm, thiếu sót mà Viện kiện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn kiến nghị vào năm 2021.

(Trực tiếp kiểm sát tại xã Vĩnh Chánh)

Song song đó, Đoàn cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện việc giáo dục, giám sát như sổ sách chưa kịp thời cập nhật đầy đủ thông tin trong cột mục, một số hồ sơ nhận xét định kỳ chưa được đầy đủ, kịp thời.

(Trực tiếp kiểm sát tại xã Định Mỹ)

Sau khi nghe kết quả trực tiếp kiểm sát của Đoàn công tác, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tiếp thu ý kiến, để chấn chỉnh khắc phục trong thời gian tới. Từ kết quả trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn sẽ tổng hợp ban hành kết luận, kiến nghị các đơn vị khắc phục vi phạm, thiếu sót đã nêu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

Tác giả: Trọng Hữu

Nguồn tin: Viện KSND huyện Thoại Sơn (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print