Thanh tra nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân
huyện Tịnh Biên

Thực hiện Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, ngày 20/10/2021 Đoàn Thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang do đồng chí Phan Thành Giang, Chánh Thanh tra – Khiếu tố làm Trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên.

Tại buổi làm việc đồng chí Phan Thành Giang, Chánh Thanh tra-Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 1171 ngày 21/9/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và tiến hành kiểm tra các hồ sơ, sổ sách theo nội dung đã nêu trong Kế hoạch thanh tra.

(Công bố Quyết định thanh tra)

Thay mặt tập thể Lãnh đạo, Phó Viện trưởng Phạm Hoàng Phong đã báo cáo kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị trong thời điểm thanh tra từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/9/2021.

(Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2021)

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, sau khi công bố Quyết định thanh tra và nghe báo cáo kết quả công tác, Đoàn thanh tra tiếp nhận hồ sơ, sổ sách công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên liên quan đến nội dung thanh tra đưa về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghiên cứu.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: VKSND huyện Tịnh Biên (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print