Tân Châu tổ chức phiên họp trực tuyến xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Thực hiện quy chế phối hợp số 1345/QCPH-TAND-VKSND-SLĐTBXH ngày 10/12/2021 về việc tổ chức phiên họp trực tuyến xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc giữa Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Ngày 18/01/2022 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu phối hợp cùng Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Tân Châu tổ chức phiên họp trực tuyến xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

(Quang cảnh phiên họp)

Căn cứ đề nghị của Phòng Lao động và thương binh xã hội thị xã Tân Châu, ngày 18/01/2022 Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu đã mở 06 phiên họp để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 06 trường hợp, gồm: Nguyễn Văn Trung Hiếu – sinh năm 1993; Huỳnh Văn Hậu – sinh năm 1986; Lê Thanh Long – sinh năm 1989; Lê Hoàng Nam – sinh năm 1979; Trần Minh Trung – sinh năm 1994; Trần Hữu Lợi – sinh năm 1987. Căn cứ Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và Luật xử lý vi phạm hành chính số 15 ngày 20/6/2012 của Quốc hội, tại các phiên họp Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu đã phát biểu về trình tự, thủ tục cũng như quan điểm xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp nêu trên.

Trên cơ sở đề nghị của Phòng Lao động và thương binh xã hội và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu, Hội đồng đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với: Nguyễn Văn Trung Hiếu thời hạn 18 tháng; Huỳnh Văn Hậu thời hạn 18 tháng; Lê Thanh Long thời hạn 18 tháng; Lê Hoàng Nam thời hạn 22 tháng; Trần Minh Trung thời hạn 18 tháng; Trần Hữu Lợi thời hạn 20 tháng.

(Kiểm sát viên Nguyễn Thùy Linh phát biểu tại phiên họp)

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp việc mở phiên họp giải quyết tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tại xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn) gặp nhiều khó khăn, điều kiện đi lại bất tiện, phát sinh nhiều chi phí. Đây được xem là biện pháp khả thi, tạo bước tiến trong hoạt động tư pháp.

(Quang cảnh phiên họp trực tuyến)

Qua phiên họp, đã tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, phát huy tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị phối hợp, đảm bảo cho các phiên họp được tổ chức trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị cho việc mở phiên họp kịp thời, chu đáo; việc vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến liên tục, thông suốt, chất lượng âm thanh, hình ảnh rõ ràng; bảo đảm cho người tiến hành phiên họp điều khiển phiên họp đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; quyền và nghĩa vụ của người bị đề nghị được bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bảo Tuyền

Nguồn tìn: Viện KSND TX Tân Châu (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print