Quán triệt Quy định Ngành kiểm sát nhân dân

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự triển khai Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 và Công văn số 2543/VKSTC-V15 ngày 28/6/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao và Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang. Ngày 07/7/2023, Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) đã họp triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023, về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân; Công văn số 2543/VKSTC-V15 ngày 28/6/2023, về tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, đến công chức đơn vị.

Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Phương – Trưởng phòng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời yêu cầu công chức trong đơn vị tiếp tục nghiên cứu nắm chắc tất cả các nội dung trong 02 văn bản nêu trên nhằm có biện pháp thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung liên quan đến trách nhiệm của từng cá nhân. Bên cạnh đó, cũng nhắc nhở công chức nêu cao vai trò trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong công việc; nghiên cứu và thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng trang phục Viện Kiểm sát nhân dân, Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận chức danh pháp lý ngành Kiểm sát, cũng như các quy định trong thực hiện hoạt động công vụ.

Qua triển khai, công chức đơn vị đã nhận thức sâu sắc các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của Kiểm sát viên; thúc đẩy tinh thần xây dựng và giữ gìn hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của người cán bộ Kiểm sát nhân dân.

Thu Hương

Phòng 7 (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print