Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm Khiếu kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mai, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Ngày 08/8/2023, Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mai, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật – Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang (Phòng 10), phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về việc yêu cầu hủygiấy chứng nhận quyền sử dụng đấtgiữa người khởi kiện Lê Văn Hoàng và người bị kiện Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Quan cảnh phiên tòa hành chính sơ thẩm

Nội dung vụ án được tóm tắt như sau: ông Lê Văn Hoàng là người khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên và Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do đã trùng thửa. Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên và Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phan Thị Liêm và Lê Văn Bằng; Nguyễn Hữu Khai và Lê Thị Hài.

Đây là vụ án hành chính ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người khởi kiện trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liện với đất, có sự tham gia của người đại diện các bên khởi kiện, bên bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đối tượng khởi kiện là các quyết định hành chính mang tính phổ biến ở các địa phương (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), Kiểm sát viên được phân công thụ lý vụ án đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan để đưa ra hướng giải quyết vụ án cho phù hợp, chuẩn bị kỹ đề cương xét hỏi theo quy định.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thẩm phán, Thư ký, việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng. Tập trung theo dõi diễn biến phiên toà, đặt câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu, làm rõ những vấn đề chưa được Hội đồng xét xử đề cập trong quá trình hỏi đối với người tham gia tố tụng tại phiên toà.

Hội đồng xét xử tuyên án

Qua xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã phát biểu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Lê Văn Hoàng đối với yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H0616gK do Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên cấp cho bà Phan Thị Liêm, ông Lê Văn Bằng ngày 04/10/2005. Đồng thời không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Văn Hoàng, về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH05106 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang cấp cho Nguyễn Hữu Khai và Lê Thị Hài ngày 04/5/2021.

Sau kết thúc phiên tòa, đơn vị đã tiến hành họp, rút kinh nghiệm chung theo đúng hướng dẫn của ngành. Phiên tòa rút kinh nghiệm được tổ chức không chỉ hướng đến chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính tại phiên tòa của Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát xét xử tại phiên tòa mà còn là cơ hội để tập thể Lãnh đạo, các Kiểm sát viên, công chức nghiệp vụ tại đơn vị nhận xét, đánh giá những vấn đề có liên quan trong công tác chuyên môn; tích lũy được kiến thức, rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình nghiên cứu, giải quyết vụ án.

Lê Ngọc

Phòng 10 (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print