Liên ngành huyện Tịnh Biên phối hợp triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 12 ngày 29/12/2021 của Liên ngành trung ương

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành. Sáng ngày 03/3/2022, Chi cục thi hành án dân sự huyện Tịnh Biên chủ trì phối hợp cùng Viện kiểm sát và Tòa án huyện tổ chức triển khai Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC của Bộ tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Hải – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tịnh Biên, đồng chí Phạm Hoàng Phong – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, đồng chí Cù Minh Sâm – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên, cùng Chấp hành viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán liên ngành huyện Tịnh Biên.


(Quang cảnh buổi làm việc)

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đức – Chi cục phó Chi cục thi hành án dân sự huyện Tịnh Biên triển khai toàn văn nội dung thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành và 04 biểu mẫu kèm theo thông tư liên tịch. Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/02/2022 thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự. Về cơ bản, Thông tư số 12 vẫn quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng tương tự như Thông tư số 06, tuy nhiên có một số thay đổi về biểu mẫu thống kê, kỳ báo cáo thống kê và quy định cụ thể hơn về trình tự, thủ tục, thực hiện thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành. Bên cạnh đó, Thông tư này còn quy định về chỉ tiêu thống kê, kỳ báo cáo thống kê, phối hợp trong việc lập, ký xác nhận, tổng hợp số liệu và kiểm tra trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành và tổ chức thực hiện.

(Đồng chí Nguyễn Văn Đức triển khai Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC)

Qua triển khai thông tư liên tịch số 12, lãnh đạo liên ngành tư pháp huyện Tịnh Biên thống nhất về sự phối hợp tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, tạo sự đồng thuận trong giải quyết khó khăn, vướng mắc về công tác thống kê thi hành án dân sự, bảo đảm việc thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng quy định. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tịnh Biên (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print