Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã Tân Châu giữa Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu

Căn cứ Quy chế phối hợp số 03/QCPH/CTHDS-CA-TAND-VKSND ngày 04/6/2021 của Liên ngành Cục thi hành án sân sự, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang về công tác thi hành án dân sự; trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng Ngành và tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Tân Châu. Viện kiểm sát nhân dân đã chủ động xây dựng quy chế, phối hợp với các ngành Công an, Chi cục Thi hành án dân sự tiến hành ký kết, ban hành quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

Sáng ngày 15/02/2022, tại Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu, dưới sự đồng chủ trì của các đồng chí Nguyễn Kiến Thịnh- Thị uỷ viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu; đồng chí Nguyễn Thanh Thương- Phó trưởng Công an thị xã Tân châu; đồng chí Nguyễn Văn Thương- Chi cục trưởng chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu đã tiến hành lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa liên ngành Viện kiểm sát- Công an- Chi cục Thi hành án. Tham dự lễ ký kết còn có các đồng chí là Chi Cục phó Chi cục thi hành án dân sự; Chấp hành viên, Lãnh đạo và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu. 

(Quang cảnh buổi lễ)

Sau khi thảo luận, thống nhất ý kiến giữa các cơ quan, Quy chế phối hợp được ký kết và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022.

(Các đồng chí tham gia đóng góp ý kiến)

Quy chế  gồm 03 Chương 09 Điều, quy định rõ về phạm vị, đối tượng áp dụng và phương pháp, trình tự, thủ tục phối hợp giữa các cơ quan trong công tác áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự có huy động lực lượng. Quy chế phối hợp giữa Liên Ngành thị xã quy định rõ về trách nhiệm của Chấp hành viên về việc lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch cưỡng chế về tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Chấp hành viên, Kiểm sát viên, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp về xây dựng, triển khai kế hoạch và phương án bảo vệ cưỡng chế; giải quyết các tình huống khó khăn, phát sinh trong quá trình cưỡng chế. Đồng thời, nội dung quy chế ấn định thời hạn gửi hồ sơ, kế hoạch cưỡng chế, trình tự, thủ tục, cách thức lập hồ sơ cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định.

(Liên ngành tiền hành ký kết)

Việc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa liên ngành Viện kiểm sát- Công an- Chi cục Thi hành án thị xã Tân Châu, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tuân thủ các quy định, quy chế của pháp luật, của ngành cấp trên, quy chế cũng nhằm cụ thể hóa quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả cho công tác Thi hành án dân sự, Kiểm sát thi hành án dân sự, lực lượng Công an hỗ trợ tư pháp của địa phương, đảm bảo các bản án, quyết định của Tóa án đã tuyên, có hiệu lực pháp luật được thực thi, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, nhà nước và bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất.

Tác giả: Bảo Tuyền

Nguồn tin: Viện KSND TX Tân Châu (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print