Ký kết Giao ước thi đua năm 2022 của Cụm Thi đua số 1

Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát An Giang nói chung và của Cụm Thi đua số 1 nói riêng đã đạt được nhiều kết quả cao, phát huy được hiệu quả, ý nghĩa của từng phong trào thi đua do Ngành phát động tại các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 theo hướng dẫn của Ngành, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đăng ký và phát động các nội dung, phong trào thi đua năm 2022 giữa các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 1. Ngày 16/02/2022, tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới long trọng tổ chức Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2022 của Cụm Thi đua số 1, gồm 06 đơn vị: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên và các huyện Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn.

Tham dự tại buổi Lễ, có đồng chí Lê Việt Phương – Phó Chánh Văn phòng, đại diện Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Viện trưởng các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 1, cùng công chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, Phú Tân và Long Xuyên.

(Quang cảnh buổi Lễ)

Sau phần phát biểu khai mạc Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2022 của đồng chí Nguyễn Kiều Thy – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 1, đồng chí Lê Trung Chánh – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân, Cụm phó thông qua Tổng hợp đăng ký thi đua và Giao ước thi đua năm 2022 của Cụm Thi đua số 1, trong đó xác định căn cứ Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quyết định số 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về ban hành Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân để làm căn cứ, đánh giá và bình xét thi đua năm 2022, đều được Viện trưởng các đơn vị thành viên trong Cụm Thi đua số 1 thống nhất cao và tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2022, là cơ sở để mỗi đơn vị thành viên tiếp tục phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Ngành và Quốc hội giao, góp phần cùng ngành Kiểm sát An Giang thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng theo kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2022

(Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên ký kết Giao ước thi đua)

(Lãnh đạo và công chức chụp hình lưu niệm tại Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2022)

Tác giả: Duy Tín

Nguồn tin: Viện KSND huyện Chợ Mới (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print