Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên

Thực hiện Hướng dẫn số 06 ngày 21/9/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Tịnh Biên về công tác kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đợt II năm 2022. Sáng ngày 14/10/2022, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện kiểm tra công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Ban tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên.

(Quang cảnh buổi làm việc)

Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo do đồng chí Trương Hữu Tiền – Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo của huyện. Làm việc với Đoàn có tập thể Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Tại buổi làm việc, Phó Viện trưởng Huỳnh Văn Thanh thay mặt Ban Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị. Ngay từ đầu năm 2022, các tổ chức đoàn thể đã tham mưu lãnh đạo cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức. Tại hội nghị tất cả công chức và người lao động đã tiến hành thảo luận, đề ra giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, thực hiện ký kết giao ước, phát động thi đua trong toàn thể công chức và người lao động để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của cơ quan.

(Đồng chí Huỳnh Văn Thanh báo cáo kết quả công tác)

Triển khai, đưa vào thực hiện chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

(Đồng chí Trương Hữu Tiền kết luận tại buổi làm việc)


Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Ban tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ của Viện kiểm sát nhân dân huyện; đồng thời nhấn mạnh, thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần đảm bảo triển khai tốt các quy định của Đảng, Nhà nước; phát huy được quyền dân chủ của công chức, người lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; nội bộ cơ quan đoàn kết.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu, Ban tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của VKS huyện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp; bảo đảm việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan được chấp hành nghiêm túc, tự giác, thực chất và hiệu quả.

(Đồng chí Huỳnh Văn Vĩ phát biểu tiếp thu)

Thay mặt tập thể lãnh đạo, Viện trưởng Huỳnh Văn Vĩ phát biểu tiếp thu những đánh giá của Đoàn kiểm tra và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện Tịnh Biên; đồng thời chỉ đạo đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đơn vị thành điểm sáng về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tịnh Biên (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print