Công đoàn cơ sở Viện KSND thành phố Long Xuyên với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013-2022

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh luôn được đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, là trọng tâm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, là tiền đề quan trọng giúp đơn vị thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị “trong sạch, vững mạnh” và là việc làm thường xuyên, lâu dài, phải kết hợp tốt giữa học tập và làm theo.

Với vai trò của tổ chức công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên đã tham mưu cho Chi ủy, Ban lãnh đạo Viện trong việc giám sát việc làm theo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên; xem xét đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm học tập theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm; Việc triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện bằng nhiều hình thức như: phân công đoàn viên nghiên cứu triển khai tài liệu học tập, sưu tầm các bài viết mẫu chuyện về Bác; trình chiếu cho cán bộ, công chức xem các mẫu chuyện về Bác do giáo sư Hoàng Chí Bảo trình bày; tham gia Hội thi tìm hiểu về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

(Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố nhận Giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên)

Xác định nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm vào việc phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối sống, tự phấn đấu học tập nâng cao trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp, gắn việc học tập với việc thực hiệncuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên theo yêu cầu cải cách tư pháp “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm”. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để xem xét, đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng cá nhân đã nâng cao hơn nhận thức, sự hiểu biết về tư tưởng, đạo đức của Bác; giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong đơn vị xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội, cơ quan, nhân dân và đất nước.

Từ “học tập” đi đến “làm theo” tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cáchcủa Bác, đã giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong đơn vị luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng; rèn luyện và giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý thức tôn trọng và phục vụ nhân dân: có thái độ văn minh, lịch sự và tận tình hướng dẫn và giải quyết khiếu nại, vướng mắc của nhân dân khi đến liên hệ tại đơn vị, không gây phiền hà, sách nhiễu người dân; không có biểu hiện tiêu cực hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp; Luôn nêu cao tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, bảo vệ pháp chế; Chấp hành các quy tắc sinh hoạt nơi công cộng, các chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc; thực hành tiết kiệm thông qua các hoạt động thiết thực hàng ngày…

Với kết quả đạt được, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố vinh dự là 01 trong 10 tập thể được Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên tặng Giấy khen và có 01 cá nhân được Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên tặng Giấy khen do đã có thành tích xuất sắc tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2013 – 2022.

Tác giả: Tuyết Nhung

Nguồn tin: Viện KSND TP Long Xuyên (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print