Công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Chi cục
Thi hành án dân sự thành phố Châu Đốc

Thực hiện theo Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, ngày 10/5/2023 Viện Kiểm sát tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát thành phố Châu Đốc công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Châu Đốc. Tham dự buổi công bố có các đồng chí là thành viên của Đoàn kiểm sát, các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên của Chi cục.

Công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Sau khi công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đại diện Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Châu Đốc thông qua nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm sát. Đồng thời, các thành viên Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra các loại sổ sách nghiệp vụ, kiểm tra việc thu, chi, quản lý tiền thi hành án và thực hiện các thao tác nghiệp vụ khác theo kế hoạch đã đề ra.

Đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS TP Châu Đốc trình bày báo cáo

Cùng ngày Đoàn đã nhận gần 300 hồ sơ về nghiên cứu. Thời gian kiểm sát theo Kế hoạch là 30 ngày làm việc.

Chí Thanh

Nguồn tin: Phòng 8 (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print