Công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn

Ngày 25/7/2022, Viện kiểm sát tỉnh An Giang phối hợp với Viện kiểm sát huyện Thoại Sơn tiến hành công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn. Tham dự buổi công bố có các đồng chí thuộc thành viên của Đoàn kiểm sát cùng với Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn. Giám sát theo Quy chế phối hợp có ông Đặng Văn Tổng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn.

Ngay sau khi công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra việc mở, ghi chép các loại sổ sách nghiệp vụ và thực hiện các thao tác nghiệp vụ theo kế hoạch đã đề ra đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn. Quá trình kiểm sát, Đoàn ghi nhận được một số kết quả đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn như việc ban hành quyết định thi hành án đúng với nội dung bản án, quyết định của Tòa án; thủ tục tống đạt, niêm yết các quyết định, văn bản về thi hành án cho đương sự trong thời hạn luật định; việc xác minh điều kiện thi hành án của đương sự được thực hiện kịp thời giúp ngăn ngừa tình trạng tẩu tán tài sản trong quá trình thi hành án; Chấp hành viên chủ động tạo điều kiện cho các đương sự tự thỏa thuận việc giải quyết, phù hợp với tinh thần chung của Luật thi hành án dân sự; trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án đảm bảo được thực hiện đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn vẫn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc nhất định như một số vụ việc còn chậm tổ chức thi hành do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người phải thi hành còn thấp, cố tình chây ỳ, khiếu nại, tố cáo Chấp hành viên để gây khó khăn kéo dài thời gian thi hành án; do hệ thống các quy định pháp luật về đất đai của nước ta còn thiếu chặt chẽ, chưa thống nhất, các văn bản hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng, điển hình trong việc đo đạc đối với tài sản kê biên là quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Kết luận cũng chỉ ra trong quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên khi thực hiện các thao tác nghiệp vụ còn có những thiếu sót, vi phạm theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Đỗ Tấn Quốc – Phó Trưởng đoàn công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát, đồng chí Văn Hoàng Anh Thái – đại diện Lãnh đạo, Chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn phát biểu tiếp thu và thống nhất với Kết luận. Đồng thời, tổ chức quán triệt và rút kinh nghiệm đến các Chấp hành viên khắc phục những vi phạm trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện việc giám sát theo Quy chế phối hợp, đồng chí Đặng Văn Tổng – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn, phát biểu ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn trực tiếp kiểm sát, thông qua công tác kiểm sát đã  phát hiện những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc mà cơ quan thi hành án dân sự đang gặp phải, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần giúp cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả cao.

Tác giả: Chí Thanh

Nguồn tin: Phòng 8

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print