Công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú

Sau 30 ngày làm việc theo kế hoạch, ngày 17/4/2023 Viện Kiểm sát tỉnh An Giang phối hợp với Viện Kiểm sát huyện Châu Phú tiến hành công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú. Tham dự buổi công bố có các đồng chí thuộc thành viên của Đoàn kiểm sát cùng với Lãnh đạo, Chấp hành viên Cơ quan thi hành án dân sự. Giám sát theo Quy chế phối hợp có bà Lâm Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú.

Qua kết luận trực tiếp kiểm sát, Đoàn ghi nhận được một số kết quả đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú như việc ban hành quyết định thi hành án đúng với nội dung bản án, quyết định của Tòa án; thủ tục tống đạt, niêm yết các quyết định, văn bản về thi hành án cho đương sự trong thời hạn luật định; việc xác minh điều kiện thi hành án của đương sự được thực hiện kịp thời giúp ngăn ngừa tình trạng tẩu tán tài sản trong quá trình thi hành án; Chấp hành viên chủ động tạo điều kiện cho các đương sự thỏa thuận giải quyết, phù hợp với tinh thần chung của Luật thi hành án dân sự; trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án đảm bảo được thực hiện đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Chi cục còn thực hiện tốt việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc mở các loại sổ sách nghiệp vụ.

Công bố kết luận trực tiếp kiểm sát

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú vẫn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc nhất định như một số vụ việc còn chậm tổ chức thi hành do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người phải thi hành còn thấp, cố tình chây ỳ, khiếu nại, tố cáo Chấp hành viên để gây khó khăn kéo dài thời gian thi hành án. Ngoài ra, Kết luận cũng chỉ ra trong quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên khi thực hiện các thao tác nghiệp vụ còn có một số thiếu sót, vi phạm theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Chị cục trưởng Nguyễn Thanh Dũng phát biểu tiếp thu

Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Đỗ Tấn Quốc đã công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng – đại diện Lãnh đạo, Chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú phát biểu tiếp thu và thống nhất với Kết luận. Đồng thời, tổ chức quán triệt và rút kinh nghiệm đến các Chấp hành viên khắc phục những vi phạm trong thời gian sớm nhất.

 

Chí Thanh

Nguồn tin: Phòng 8 (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print