Công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú

Thực hiện Kế hoạch công tác năm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Phú về công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Vừa qua, Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Phú đã tiến hành công bố kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự và kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú.  

Thành phần tham dự gồm có đồng chí: Trương Hồng Hào, Chức vụ: Viện trưởng, cùng các đồng chí Kiểm sát viên tham dự cuộc kiểm sát.

Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú có đồng chí: Nguyễn Thanh Dũng – Chi Cục trưởng, cùng các Chấp hành viên, Kế toán, Thủ quỹ của đơn vị.

Kết luận kiểm sát tập trung vào các nội dung như: Trình tự, thủ tục thi hành các bản án, quyết định, các vụ việc còn tồn đọng chưa thi hành; việc phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành; việc thu chi, quản lý tài sản, xử lý và giải quyết tiền thi hành án; tang vật trong các vụ việc đã có bản án, quyết định có hiệu lực; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.

(Buổi họp công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THA dân sự)

Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát ghi nhận: Trong kỳ kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú đã thực hiện đúng quy định trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định; đảm bảo chế độ thống kê, báo cáo theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh; thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án dân sự…

Bên cạnh những mặt tích cực, đoàn kiểm sát phát hiện trong quá trình tổ chức Thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú còn một số vi phạm như:

Vi phạm về thủ tục nhận đơn, Vi phạm quy định về thời hạn tiến hành xác minh điều kiện thi hành án: Một số hồ sơ hết thời hạn tự nguyện thi hành án, người phải thi hành án không tự nguyện thi hành nhưng Chấp hành viên chậm tiến hành xác minh điều kiện thi hành án, vi phạm về thời hạn kê biên, định giá tài sản và tổ chức thi hành án…

 
(Đ/ c: Nguyễn Văn ThànhKiểm sát viên thông qua dự thảo Kết luận)

Sau khi nghe công bố dự thảo kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng – Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú phát biểu thống nhất với những ưu điểm và thiếu sót, vi phạm pháp luật đã nêu trong dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và đề ra các biện pháp khắc phục những vi phạm trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Tác giả: Nguyễn Diệu

Nguồn tin: Viện KSND huyện Châu Phú (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print