Chợ Mới trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện

Căn cứ Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 09/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Chợ Mới. Đoàn kiểm sát do đồng chí Tôn Văn Xuyên – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới làm Trưởng đoàn; cùng các đồng chí Lê Hoàng Vỉnh – Kiểm sát viên, Lê Minh Hoàng và Dương Duy Tín – Kiểm tra viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, là thành viên. Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Lê Văn Đấu – Thủ Trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Chợ Mới, đại diện Lãnh đạo các Đội nghiệp vụ và Điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Văn Xuyên – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, trao đổi các nội dung, chương trình làm việc của Đoàn, nhất là những yêu cầu được nêu ra theo Kế hoạch của Viện kiểm sát.

(Đồng chí Tôn Văn Xuyên – Phó Viện trưởng VKSND huyện
công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát)


Đại diện đơn vị được kiểm sát, đồng chí Vũ Đình Trung – Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, báo cáo kết quả việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, trong thời điểm từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/4/2022, đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm sát.

(Đồng chí Vũ Đình Trung – Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp
Công an huyện trình bày báo cáo)

Trong thời gian 05 ngày làm việc (từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022), Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra công tác quản lý sổ sách, sử dụng biểu mẫu; nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm sát; trình tự, thủ tục trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm,…

Trực tiếp kiểm sát được xem là công tác định kỳ hàng năm của Viện kiểm sát, bên cạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đây là dịp để kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra, rút ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy, kịp thời phát hiện và làm rõ những hạn chế, thiếu sót, cũng như những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của từng Ngành, từ đó tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra trong việc đề ra những giải pháp nhằm khắc phục, giải quyết những tồn tại trong công tác này, góp phần đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật; chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

 

 

Tác giả:Duy Tín

Nguồn tin:Viện KSND huyện Chợ Mới (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print