Chi bộ VKSND huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2022 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chiều ngày 11/3/2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Quy định, Kết luận của Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tham dự và triển khai các nội dung có đồng chí Lê Trung Chánh – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân cùng các đồng chí là đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện.

(Quang cảnh Hội nghị)

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe triển khai các nội dung, gồm: Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch 33-KH/TU, ngày 10/01/2022 của Tỉnh ủy, Kế hoạch 39-KH/HU ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; và Chuyên đề năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

(Đ/c Lê Trung Chánh – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện
triển khai chuyên đề năm 2022)

Qua hội nghị giúp cho đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu trong thực thi công vụ; vận dụng cụ thể hóa các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả; tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết, Kế hoạch đã đề ra.

 

Tác giả: Cẩm Thi, Ảnh: Mỹ Trang

Nguồn tin: Viện KSND huyện Phú Tân

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print