Chi bộ Khối Văn phòng sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/ĐU ngày 28/01/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; Kế hoạch số 04-KH/CB ngày 22/02/2022 của Chi bộ Khối Văn phòng, về sinh hoạt chuyên đề năm 2022. Ngày 15/6/2022, Chi bộ Khối Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề ” Nâng cao vai trò nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang” đến toàn thể đảng viên chi bộ.

(Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề)

Như đã biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động; điều đó đã kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là sự “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”; “Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Người từng dạy: “Gương mẫu trong đạo đức người đảng viên chính là sự hi sinh, sự phấn đấu và cống hiến hết mình cho cách mạng, cho nhân dân; gương mẫu phải xuất phát từ đạo đức chứ không phải là sự “đánh bóng” hoặc tùy nơi, tùy chỗ; gương mẫu thật sự không cần sự tôn vinh, khen thưởng, không cần phải yêu cầu người nọ, cấp kia phải theo mình. Tấm gương tốt để nhìn, để soi vào chứ không phải chỉ để nghe, để viết thành tích báo cáo lên cấp trên mà phải để cho đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân soi vào và làm theo”.

(Đ/c Phan Thành Giang, trình bày tóm tắt chuyên đề)


Do đó, để xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, để trách nhiệm nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết cần phải thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội cần phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng để tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó là cụ thể hóa các quy định về nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trên mỗi cương vị công tác.

Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, nhất là cán bộ, lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cần phải tự soi, tự sửa, nói đi đôi với làm, rèn luyện đạo đức, phong cách, tác phong, hành động để xây dựng hình ảnh chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên; mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập; luôn trau dồi đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự mẫu mực về đạo đức, lối sống, thẳng thắn, chân thành để nhân dân học tập và làm theo. Tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn trau dồi nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, luôn gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức; trách nhiệm nêu gương, chấp hành các quy định đảng viên không được làm; Quy chế nghiệp vụ, quy định của Ngành trong các khâu công tác kiểm sát; rèn luyện đạo đức, tác phong chuẩn mực; tiên phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực, tiên phong về chính trị tư tưởng, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao.

Với tinh thần đó, từng đảng viên của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức về vai trò nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động của Ngành về xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Trong các năm qua, mặc dù khối lượng công việc nhiều, biên chế cán bộ, công chức bị cắt giảm nhưng các phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, danh hiệu khen thưởng của tập thể, cá nhân đạt Lao động tiên tiến trở lên.

Thông qua chuyên đề, đảng viên Chi bộ cũng nêu lên nhận thức, bài học của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vai trò nêu gương, tính tiên phong, đồng thời xây dựng cho mình các chuẩn mực, lối sống làm việc của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác. Do vậy, để phát huy tính tiên phong, gương mẫu là việc làm hết sức cần thiết và thường xuyên đối với mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, đối với tập thể và đặc biệt là cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt

Tác giả: Kiều Tiên, Ảnh: Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: Chi bộ khối Văn phòng

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print