Chi bộ khối hình sự tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều ngày 13/02/2023, tại buổi họp lệ thường kỳ, Chi bộ khối hình sự đã tiến hành sinh hoạt tuyên truyền nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) đến toàn thể đảng viên chi bộ. Buổi sinh hoạt đã ôn lại chặn đường hình thành và phát triển của đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam trên sứ mạng giành lại độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; nhằm tạo nhận thức sâu rộng đến tất cả đảng viên trong khối.

Tại cuộc họp, chi bộ đã được xem phim tư liệu “dưới ngọn cờ vẻ vang”, tìm hiểu toàn bộ quá trình hình thành, lãnh đạo dân tộc Việt Nam đấu tranh, giành lại độc lập tự do và phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày 03 – 07/02/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Toàn cảnh buổi sinh hoạt)

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Qua 93 năm, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, nhưng với bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội…

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 93 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Để từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: Chi bộ Khối hình sự

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print