Các Khối công tác thuộc VKSND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát và Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của VKSND tỉnh An Giang; được sự thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang, trong các ngày 07 và 09/02/2023, các Khối Hình sự, Dân sự và Văn phòng VKSND tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2023. Đại diện lãnh đạo Viện theo sự phân công quản lý đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị ở từng Khối.

(Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác Khối Văn phòng)

Trong chương trình làm việc, Hội nghị đã nhìn nhận, tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2022, triển khai quán triệt đến công chức, Kiểm sát viên Chương trình công tác trong năm mới cũng như tiến hành thảo luận, đóng góp các ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả các khâu công tác trong năm 2023, đồng thời công bố các quyết định khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị thành viên trong Khối, với mong muốn cùng nhau đưa thành tích của từng đơn vị ngày một phát triển đi lên, góp phần vào thành tích của các Phòng nói riêng và của các Khối nói chung.  

(Ban lãnh đạo Viện phát biểu chỉ đạo)

Năm 2023, Viện KSND tỉnh An Giang đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ, theo đó, các Phòng thuộc từng Khối cũng đăng ký đạt danh hiệu
“Tập thể lao động xuất sắc” và phấn đấu được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu Khối” của VKSND tối cao; có 72 cá nhân thuộc các Khối đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Với việc bám sát Hướng dẫn công tác của VKSND tối cao, đề ra Chương trình công tác cụ thể, thiết thực, định hướng đúng đắn các nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ ràng khâu công tác đột phá, tin rằng trong năm 2023, các Khối công tác thuộc Viện KSND tỉnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh khác

 

Tác giả: Tấn Để, Ảnh: Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: Văn phòng (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print