Chi bộ khối Hình sự: Sinh hoạt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người luôn xem cán bộ là vốn quý của Đảng, coi việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, có vai trò quyết định đến toàn bộ công tác xây dựng lực lượng cách mạng. Người nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

(Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề)

Để các đảng viên trong Chi bộ hiểu được vị trí, vai trò của cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày 16/5/2022, Chi bộ khối Hình sự đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” theo Kế hoạch số 05-KH/CB ngày 28/02/2022 của Chi bộ.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề gồm các đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ; ngoài ra, Chi ủy còn quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên là công chức đang công tác tại khối Hình sự tham gia dự nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên.

(Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề)

Trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang biên soạn, chi bộ khối Hình sự đã phân công Đảng viên biên soạn và dựng video clip, gồm các nội dung chính như: vị trí, vai trò của cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ;Tư cách, phẩm chất của cán bộ, đảng viên; Trình độ, năng lực; Tính tiên phong, gương mẫu; Uy tín cán bộ… Với hình thức sinh hoạt chuyên đề mới, hình ảnh đa dạng, nội dung phong phú đã thu hút sự chú ý theo dõi của các đảng viên và đoàn viên, nội dung việc học tập đạt chất lượng, hiệu quả.

(Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề)

Dẫu biết rằng, không ai có thể làm được như Bác, nhưng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì mỗi chúng ta ai cũng học được ở Bác, làm được theo Bác những điều tốt trong công việc hằng ngày của mỗi người. Sau buổi sinh hoạt, nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ bản thân khi là một Đảng viên,  công chức ngành Kiểm sát nhân dân. Tự nhắc nhở bản thân phải luôn rèn luyện, học tập như Lênin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi!” để không ngừng nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị của bản thân; luôn phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của mình; thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Tác giả: Thu Hương

Nguồn tin: Chi bộ Khối hình sự

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print