Chi bộ khối Dân sự sinh hoạt chuyên đề

Vừa qua, Chi bộ khối Dân sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2023, với nội dung “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, Đảng ta xác định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

An Giang là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, nơi khởi nguồn của Phật giáo Hoà Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer sống hoà thuận, từ đó hình thành các giá trị văn hoá phong phú, với nhiều lễ hội dân gian, các làng nghề truyền thống, các công trình kiến trúc độc đáo.

An Giang còn có bề dầy lịch sử yêu nước, cách mạng, là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Di sản văn hoá của Bác Tôn để lại cho Nhân dân là Chất Người, sản phẩm tổng hợp của chất hào hiệp Nam Bộ, chất kiên cường và tài năng sáng tạo Việt Nam, chất tiên phong của giai cấp công nhân, chất nhân đạo của con người yêu nước, người cộng sản, chất nhân đạo của con người.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên được xem tài liệu trình chiếu video clip về sự cần thiết và những nội dung cơ bản về “Xây dựng văn hoá, con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Được thảo luận về các biện pháp triển khai, xây dựng văn hoá, con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ thực tế vận dụng với chức trách, nhiệm vụ của công chức, đảng viên tại đơn vị, Chi bộ.

Từng đảng viên trong Chi bộ đã nêu cao tinh thần học tập, tích cực thảo luận, thắng thắn nhìn nhận những việc còn chưa làm được, đề ra nhiều biệp pháp thiết thực để tiếp tục học tập, làm theo, chú trọng nội dung xây dựng đạo đức, văn hóa, tác phong của người cán bộ Kiểm sát, đạo đức là cái gốc của người cán bộ, vì có đạo đức cách mạng thì cá nhân mỗi người sẽ tự phấn đấu rèn luyện bản thân mình.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đồng chí Đỗ Tấn Quốc, Bí thư chi bộ đánh giá thảo luận của Đảng viên trong Chi bộ, bám sát nội dung chuyên đề, gắn với hoạt động thường xuyên của mỗi công chức, đảng viên.

Chí Thanh – Chi bộ Khối Dân sự (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print