VKSND thành phố Long Xuyên Tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Chiều ngày 10/02/2022, VKSND thành phố Long Xuyên tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Tại hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân triển khai toàn văn nội dung của chuyên đề năm 2022 về “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Với kết cấu chuyên đề gồm 2 phần: Thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Thứ hai: An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đã giới thiệu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và liên hệ, vận dụng vào điều kiện thực tế của tỉnh An Giang ở giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị vừa hồng, vừa chuyên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra.  

(Quang cảnh hội nghị)

Qua học tập chuyên đề, nhằm giúp đảng viên, công chức và đoàn viên trong đơn vị nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu trách nhiệm hơn trong rèn luyện đạo đức, lối sống và tự giác trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sau học tập, lãnh đạo đơn vị yêu cầu từng đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân để Chi ủy theo dõi việc làm theo và xác định đây là căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng công chức, đảng viên cuối năm và nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

Đồng chí Bí thư Chi bộ phân công đồng chí Bí thư Chi đoàn thanh niên chủ động nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc hiền nhân để thực hiện triển khai học tập trong đơn vị thường xuyên ở mỗi kỳ họp lệ Chi bộ. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, phát huy cao nhất ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

 

Tác giả: Duy Thảo

Nguồn tin: Viện KSND TP. Long Xuyên (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print