VKSND thành phố Châu Đốc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp phường

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, bảo đảm công tác thi hành án hình sự theo đúng quy định pháp luật. Trong các ngày 04 và 05/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Châu Đốc tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đối với Ủy ban nhân dân (UBND) các phường Núi Sam, Châu Phú A và Châu Phú B. Đoàn kiểm sát do Phó Viện trưởng Trần Thanh Liêm làm Trưởng đoàn.

(Đoàn Kiểm sát làm việc tại UBND phường Châu Phú A)

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe Trưởng Công an phường, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND phường, báo cáo số liệu, tình hình chấp hành pháp luật, những khó khăn vướng mắc trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án. Đoàn trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và gặp hỏi người chấp hành án.

(Đoàn Kiểm sát làm việc tại UBND phường Núi Sam)

Kết quả kiểm sát, nhìn chung về công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo cơ bản đã được UBND các phường được kiểm sát quan tâm thực hiện tốt, bảo đảm  đúng quy định Luật thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật liên quan. Hồ sơ theo dõi người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, được quản lý chặt chẽ, sổ sách ghi chép rõ ràng, kịp thời cập nhật, bổ sung tài liệu liên quan công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án tại địa phương như: Quyết định phân công người giám sát, giáo dục, bản tự nhận xét của người chấp hành án, bản nhận xét của người được phân công giám sát, giáo dục…, thường xuyên, giúp các bị án yên tâm ổn định cuộc sống, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương; đến thời điểm kiểm sát, không bị án nào vi phạm nghĩa vụ chấp hành án, không trường hợp nào phạm tội mới.

(Đoàn Kiểm sát làm việc tại UBND phường Châu Phú B)

Bên cạnh những ưu điểm, Đoàn cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện giáo dục, giám sát như chưa thực hiện đầy đủ việc quản lý, sử dụng hệ thống biểu mẫu, sổ sách trong công tác thi hành án hình sự.

Sau khi nghe kết luận trực tiếp kiểm sát của Đoàn Kiểm sát, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND các phường ghi nhận, tiếp thu; sẽ chỉ đạo cơ quan tham mưu khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn đã nêu.

 

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: Viện KSND TP. Châu Đốc (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print