Viện KSND tỉnh An Giang kiểm tra kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022 tại Viện KSND huyện Chợ Mới

Thực hiện Kế hoạch số 622/KH-VKS và Quyết định số 624/VKS-VP ngày 10/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, về việc kiểm tra công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2002. Trong ngày 18/5/2022, Đoàn kiểm tra do ông Lê Xuân Hải – Viện trưởng Viện KSND tỉnh làm Trưởng Đoàn; ông Nguyễn Thành Phương – Trưởng Phòng 7, Phó Trưởng Đoàn; các ông: Chánh Văn Phòng, Chánh Thanh Tra, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ, Kiểm sát viên sơ cấp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và ông Lê Trung Chánh – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân, Cụm phó Cụm thi đua số 1, là thành viên, tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, có bà Nguyễn Kiều Thy – Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và toàn thể công chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phương – Trưởng Phòng 7, Phó Trưởng Đoàn thông qua Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; nội dung theo kế hoạch và chương trình làm việc của Đoàn.

(Ông Nguyễn Thành Phương – Trưởng Phòng 7, Phó Trưởng Đoàn thông qua Quyết định kiểm tra)

Đại diện đơn vị được kiểm tra, bà Nguyễn Kiều Thy – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, trong nêu rõ những các chỉ tiêu của từng khâu công tác mà đơn vị đã thực hiện theo Quyết định số 139, hệ thống chỉ tiêu của Ngành và Quốc hội giao, những nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và đề ra những nhiệm vụ trong tâm của 6 tháng cuối năm 2022.

(Bà Nguyễn Kiều Thy – Viện trưởng Viện KSND huyện Chợ Mới thông qua báo cáo
kết quả thực hiện công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị)

Kết thúc buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn và từng thành viên trong Đoàn có ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng khâu công tác kiểm sát; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác tổ chức cán bộ; thanh tra, kiểm tra; thống kê tội phạm, công nghệ thông tin,… Trên cơ sở đó, Trưởng Đoàn kết luận chỉ đạo. Thời gian qua, tập thể lãnh đạo đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nâng cao chất lượng, kết quả công tác bằng nhiều giải pháp nhằm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đúng tiến độ đề ra, đặc biệt không để xảy ra oan sai, không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội, không có trường hợp nào trả hồ sơ điều tra bổ sung, không xảy ra lạm dụng việc bắt giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính,… Bên cạnh kết quả đạt được, đơn vị cần tập trung thực hiện một số chỉ tiêu công tác đạt tỷ lệ chưa cao. Và để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng kết quả công tác đã đề ra trong kế hoạch công tác năm, như là không để xảy ra nguồn tin về tội phạm quá hạn giải quyết; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm sát hoạt động tư pháp ở các lĩnh vực giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động, thi hành án và khiếu nại tố cáo theo quy định; tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm các tổ chức đoàn thể về thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị, đoàn kết, giữ vững thành tích từ nhiều năm qua mà đơn vị đã đạt được.   

(Ông Lê Xuân Hải – Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang, Trưởng Đoàn phát biểu kết luận)

Bà Nguyễn Kiều Thy – Viện trưởng của đơn vị, phát biểu tiếp thu toàn bộ ý kiến nhận xét, đóng góp của Đoàn, nhất là kết luận chỉ đạo của Trưởng Đoàn; sẽ quán triệt trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu công tác còn lại trong 6 tháng cuối năm, góp phấn cùng với ngành Kiểm sát An Giang hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu công của Ngành và Quốc hội giao.

Tác giả: Duy Tín

Nguồn tin: Viện KSND huyện Chợ Mới (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print