Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang
tổ chức thi tuyển công chức vòng 2 đợt 2 năm 2023

Thực hiện Thông báo số 675/TB-HĐTTCC ngày 08/5/2024 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức đợt 2 năm 2023 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, về kết quả phúc khảo vòng 1 và lịch thi tuyển công chức vòng 2 tại Hội đồng thi tuyển công chức VKSND tỉnh An Giang.

Sáng ngày 17/5/2024, Hội đồng thi tuyển công chức đợt 2 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, tiến hành tổ chức thi tuyển công chức vòng 2.

Kiểm tra vật dụng của các ứng viên trước khi thi

Thực hiện nghiêm Quy chế tuyển dụng công chức VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của VKSND tối cao, trước khi tiến hành thi Hội đồng thi tiến hành niêm phong phòng thi. Hội đồng thi, các Ban giúp việc Hội đồng thi cùng các ứng viên dự thi thực hiện nghiêm Quy chế, Nội quy thi.

Hội đồng thi tiến hành niêm phong phòng thi

Trưởng Ban coi thi phổ biến kế hoạch, quy chế, nội quy, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên phân công giám thị phòng thi và giám thị hành lang chặt chẽ, Giám thị coi thi kiểm tra các vật dụng cá nhân ứng viên được mang vào phòng thi, hướng dẫn ứng viên ngồi đúng vị trí;  lưu ý ứng viên không được mang tài liệu cũng như các thiết bị điện tử, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin vào phòng thi.

Giám thị gọi tên và đối chiếu, nhận diện ứng viên trước khi vào phòng thi

Ban Giám sát thực hiện tốt quy định tại Điều 30 Quy chế số 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của VKSND tối cao về giám sát tuyển dụng, luôn theo sát kỳ thi từ khi bắt đầu thủ tục sơ tuyển cho đến thời điểm hiện tại của kỳ thi.

Việc tổ chức thi vòng 2 của kỳ thi diễn ra nghiêm túc, thành viên các Ban hoạt động với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, các ứng viên có mặt đúng thời gian quy định, giữ gìn trật tự, làm bài thi nghiêm túc, chấp hành tốt Nội quy thi, tự tin tập trung làm bài vận dụng kiến thức học tập của mình để làm bài thi, góp phần cho kỳ thi tuyển thành công tốt đẹp.

Lê Thảo, Nguyễn Mạnh – P15(G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print