Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang sơ tuyển thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022

Ngày 16/6/2022, tại trụ sở VKSND tỉnh An Giang, Ban sơ tuyển do đồng chí Trần Văn Thìn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang làm Trưởng ban và các thành viên, gồm: Lê Long Hào, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Lê Mai Huyền, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Phan Thành Giang, Chánh Thanh tra đã tiến hành sơ tuyển các thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm học 2022.

(Đồng chí Trần Văn Thìn, Phó Viện trưởng – Trưởng Ban sơ tuyển phát biểu khai mạc)

Xác định đây là một khâu công tác quan trọng, góp phần quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ của Ngành trong tương lai nên ngay sau khi nhận được Hướng dẫn của VKSND tối cao, VKSND tỉnh An Giang đã  triển khai Kế hoạch sơ tuyển, chỉ đạo VKSND cấp huyện thông tin, tuyên truyền công tác tuyển sinh đến các Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn và có trách nhiệm thẩm tra sơ bộ lý lịch, xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh trước khi lập danh sách và chuyển hồ sơ về VKSND tỉnh để tổ chức sơ tuyển.

(Đồng chí Lê Long Hào, Trưởng phòng TCCB – Phó Trưởng ban sơ tuyển thông tin tuyển sinh)

(Thí sinh nghe thông tin tuyển sinh và giới thiệu về Trường Đại học Kiểm sát)

Những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được tổng hợp, lên danh sách sơ tuyển. Trước khi tiến hành sơ tuyển, Trưởng ban sơ tuyển đã quán triệt những quy định, tiêu chuẩn, điều kiện để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và thông qua chương trình sơ tuyển, gồm: kiểm tra chiều cao, cân nặng; kiểm tra kỹ năng nghe, nói, tư duy đối đáp; kiểm tra chữ viết. Công tác sơ tuyển được thực hiện công khai, đảm bảo khách quan, chính xác nhằm lựa chọn những thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để nộp hồ sơ về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

(Ban sơ tuyển phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển)

(Thí sinh dự sơ tuyển)

Kết quả có 17 thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đang tiến hành tổng hợp kết quả và hoàn thiện hồ sơ gửi về Trường Đại học Kiểm sát đảm bảo thời gian quy định.

Tác giả: Mai Huyền, Ảnh: Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: Phòng 15 (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print