Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu: hành trình 31 năm xây dựng và phát triển

Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam được thành lập dựa trên cơ sở Hiến pháp năm 1959 và Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 1960. Ngay từ khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự phối hợp của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức ở Trung ương và địa phương, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, ngành Kiểm sát không ngừng trưởng thành và phát triển. Sắc lệnh số 01/SL-76 ngày 15/3/1976 được ký bởi Chính phủ Cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam là cơ sở pháp lý ban đầu về việc thành lập hệ thống Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân miền nam. Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang được thành lập cùng với 21 Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tại miền nam theo Nghị định số 09/BTP-NĐ ngày 23/4/1979 cuả Bộ Tư pháp – Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam.

Năm 1991, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang được tách thành huyện Tân Châu và huyện An Phú. Đến năm 1992, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu được thành lập và đi vào hoạt động theo quyết định 44/QĐ-VKSTC-V9, ngày 15/11/1992  của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao do đồng chí Nguyễn Văn Cư là Viện trưởng đầu tiên. Những ngày đầu hoạt động với muôn vàn khó khăn và thử thách về cơ sở vật chất, phương tiện, nhân lực chưa đầy đủ. Các cán bộ đầu tiên hầu hết xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, luôn mang trong người tâm thế “Phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân”, luôn nổ lực phấn đấu, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh  “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đó là định hướng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động, giúp cán bộ kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa với các hành vi vi phạm pháp luật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tập thể VKSND thị xã Tân Châu

Thị xã Tân Châu là thị xã biên giới, giáp ranh với nước bạn Campuchia, tiềm ẩn, phát sinh nhiều nhóm tội phạm với phương thức, thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên thị xã. Hiện nay, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu hoạt động với 09 biên chế, và 03 hợp đồng lao động, trước tình hình trên, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu đã không ngừng cố gắng, cam kết đảm đương, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao. Xem những khó khăn, thử thách là động lực và là cơ sở phấn đấu thực hiện chỉ tiêu của Ngành góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vi phạm phát sinh trên địa bàn thị xã.

Trong những năm qua, Chi ủy Chi bộ Viện Kiểm sát thị xã Tân Châu luôn phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng đội ngủ Đảng viên tận tâm, tận lực, hết mình vì sự nghiệp chính trị của Ngành, địa phương. Kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp Ủy, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Chi bộ. Luôn chú trọng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ bằng việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng Đảng viên, xác định “Để Chi bộ mạnh thì mỗi đảng viên phải tốt”. Đảng viên là nhân tố để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, yêu cầu mỗi Đảng viên phải nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực rèn luyện, học tập, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quá trình xây dựng và phát triển của Ngành Kiểm sát nói chung và Kiểm sát An Giang nói riêng, đã khẳng định rằng, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của mọi chủ trương, nhiệm vụ công tác kiểm sát. Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu luôn xác định việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là quan trọng nhất, đã thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức và công tác cán bộ. Cho đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu có 09 cán bộ đạt trình độ đại học trở lên, trong đó 02 cán bộ có trình độ thạc sĩ luật, 02 cán bộ lãnh đạo có trình độ lý luận cao cấp. Từng cán bộ, kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu luôn rèn luyện, trao dồi về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới.

Trong suốt 31 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Viện Kiểm sát nhân thị xã Tân Châu đã không ngừng cố gắng xây dựng, cố gắng nỗ lực, phục vụ đắc lực cho việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng trên địa bàn, góp phần thiết lập củng cố chính quyền. Bằng nỗ lực của cả tập thể, hoạt động kiểm sát trên địa bàn thị xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hàng năm được cụ thể hóa bằng việc thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác từ công tác kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt trên 90%, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động trong giai đoạn điều tra đạt trên 80%, truy tố đạt 100%; đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo không có trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội và không có trường hợp Viện Kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm… Các công tác kiểm sát về dân sự, hành chính, thi hành án,… đều đạt hiệu quả, chất lượng cao, đã góp phần trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn thị xã, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện đường lối, chủ trương, của Đảng, kể từ khi thành lập đến nay, các cơ quan tư pháp của Nhà nước các cấp đã nhận thức rõ sự cần thiết phải từng bước lên kế hoạch hóa công tác đấu tranh, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phải có sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan trong thực hiện mục tiêu chung. Trên cơ sở đó Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đã chủ trì phối hợp với các ngành Công an, Toà án và các cơ quan hữu quan trên địa bàn ban hành nhiều quy chế phối hợp như công tác tiếp nhận, xử lý tin báo về tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng… đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành và cấp Ủy giao. Cùng với đó, qua hoạt động kiểm sát, đã phát hiện nhiều vi phạm của cơ quan chức năng và ban hành các quyết định kháng nghị, văn bản, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp.  

Những hình ảnh Ký kết Quy chế phối hợp

Với những nỗ lực, phấn đấu trong thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu đã được Ngành, cấp ủy địa phương trao tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý: Tập thể lao động xuất sắc (năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2019, 2020); Cờ thi đua dẫn đầu Khối (năm 2021; 2022); Nhận nhiều giấy khen do có thành tích trong việc đấu tranh các loại tội phạm về ma túy, đánh bạc… do UBND thị xã Tân Châu trao tặng. Chi bộ được công nhận Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” nhiều năm  liền (2015 -2020, 2021, 2022).

Đó là những động lực để tập thể lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đơn vị nhận cờ thi đua dẫn đầu khối

Trong những năm tới, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam, 47 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát An Giang, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu bày tỏ lòng tự hào đến những thành tựu vẻ vang, xin tri ân, trân trọng khắc ghi những công lao những thế hệ lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên đã có những nỗ lực phấn đấu, hy sinh thầm lặng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để nâng cao vị thế, vai trò và uy tín của Ngành Kiểm sát nhân dân trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phụ ghi: bài viết có tham khảo sách “Lịch sử Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam (1960-2020).

 

Bảo Tuyền
Nguồn tin: VKSND TX Tân Châu (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print