Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, từ ngày 23/6/2022 đến ngày 28/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù, các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Ủy ban nhân dân các xã Kiến An, Nhơn Mỹ, Kiến Thành, Long Điền A, thị trấn Chợ Mới và thị trấn Mỹ Luông.

Đoàn kiểm sát do ông Tôn Văn Xuyên – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, Hồ Thanh Hiền – Kiểm sát viên, là thành viên.

Tại các buổi làm việc, sau khi Đoàn kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công an các xã, thị trấn báo cáo về tình hình, kết quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù, các trường hợp tha tù trước thời hạn. Qua đó, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

Nhìn chung, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù, các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện, nhất là sau khi lực lượng Công an chính quy được tăng cường về địa phương cùng với Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực, công tác này có nhiều chuyển biến tích cực, như: Việc cập nhật vào sổ tiếp nhận thụ lý kịp thời và đầy đủ; ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; thực hiện cam kết của người chấp hành án; thực hiện việc nhận xét, báo cáo theo định kỳ của người được phân công; việc sử dụng các biểu mẫu,… theo đúng quy định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Tôn Văn Xuyên, Trưởng đoàn đã thông qua biên bản và kết luận về kết quả trực tiếp kiểm sát, được lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công an các xã, thị trấn phát biểu tiếp thu, qua đó phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù, các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương.

Một số hình ảnh tại các buổi làm việc

(Đồng chí Tôn Văn Xuyên – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát tại Ủy ban nhân dân xã Kiến An)

(Đồng chí Tôn Văn Xuyên – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân xã Long Điền A)

(Đồng chí Trần Phước Nhân – Phó Trưởng Công an thị trấn Mỹ Luông phát biểu tại buổi làm việc)

Tác giả: Hồ Hiền

Nguồn tin: Viện KSND huyện Chợ Mới (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print