Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành trực tiếp Kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thực hiện Kế hoạch công tác trực tiếp kiểm sát, trong các ngày 28 và 29/8/2023, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Châu Thành đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ và công tác quản lý thi hành án hình sự tại cộng đồng đối với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành.

Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: Bà Đặng Thị Nhị Kiều – Phó Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành, Trưởng đoàn và các Kiểm sát viên: Cù Minh Hoàng, Hồ Hoàng Vũ, Trần Thị Mỹ Phương, Cao Tấn Để.

Bà Đặng Thị Nhị Kiều – Phó Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành, Trưởng đoàn công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành

Theo đó, sáng ngày 28/8/2023, Đoàn đã trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành. Tiếp và làm việc với Đoàn có: ông Trần Tấn Tài – Trưởng Nhà tạm giữ; ông Nguyễn Thành Được – Phó Trưởng Nhà tạm giữ; ông Nguyễn Thành Chung – Phó Đội trưởng và ông Trần Văn Hạnh – Cán bộ Nhà tạm giữ. Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi hành tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ, Công an huyện Châu Thành từ ngày 01/12/2022 đến ngày 26/8/2023 và tiến hành nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Kết quả cho thấy, trong kỳ, Nhà tạm giữ Công an Châu Thành đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về việc tạm giữ, tạm giam, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam.

Cùng thành phần trên, sáng ngày 29/8/2023, Đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác quản lý thi hành án hình sự tại cộng đồng của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Trần Tấn Tài – Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự; ông Nguyễn Thành Được – Đội trưởng; ông Nguyễn Thành Chung – Phó Đội trưởng và ông Nguyễn Văn Tới – Cán bộ Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện. Buổi trực tiếp kiểm sát có mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tham gia giám sát theo Quy chế phối hợp.

Đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành báo cáo kết quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng

Qua nghe báo cáo kết quả công tác và nghiên cứu sổ sách, hồ sơ, tài liệu có liên quan, nhận thấy thời gian qua Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an huyện Châu Thành đã thực hiện tốt việc quản lý, chỉ đạo công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn huyện; thực hiện tốt việc lập hồ sơ, phân công người trực tiếp quản lý, giám sát; định kỳ Ủy ban nhân dân và người trực tiếp giám sát, giáo dục có nhận xét việc thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án; thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ.

Qua các buổi làm việc, Đoàn đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn huyện. Đại diện Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện đã thống nhất với những tồn tại, thiếu sót được Đoàn kiểm sát nêu ra đồng thời tiếp thu để điều chỉnh góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

 

Tấn Để – VKSND huyện Châu Thành

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print