Trực tiếp kiểm sát Trại tạm giam – Công an tỉnh An Giang

Thực hiện Quyết định, kế hoạch trực tiêp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam – Công an tỉnh An Giang, từ ngày 23 đến ngày 25/02/2022, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang quý I năm 2022.

Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, các tài liệu có liên quan, kiểm tra một số buồng giam, bếp ăn và các nơi khác có liên quan,  làm việc với một số đội nghiệp vụ, gặp hỏi một số người đang bị tạm giam, phạm nhân.

(Công bố quyết định trực tiếp kiểm sát)

Kết quả trực tiếp kiểm sát, ghi nhận: Trại tạm giam- Công an tỉnh An Giang  đã thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận, hồ sơ tạm giữ, tạm giam và tiếp nhận người chấp hành án, việc thực hiện chế độ đối người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo… bảo đảm thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ Trại tạm giam còn một số tồn tại, thiếu sót của một số Nhà tạm giữ Công an cấp huyện và các cơ quan liên quan. Qua đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã có Kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác tổ chức, quản lý giam giữ.

(Kết luận trực tiếp kiểm sát)

Thay mặt Trại tạm giam – Công an tỉnh An Giang, Thượng tá Nguyễn Văn Quí, Giám thị đã tiếp thu toàn bộ nội dung Viện kiểm sát đã nêu trong bản dự thảo kết luận; Chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những sai phạm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tác giả: Thanh Thuận

Nguồn tin: Phòng 8 (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print