Trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự TP Châu Đốc

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022. Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc, tiến hành công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, tại Chi cục thi hành án dân sự hành phố Châu Đốc. Viện trưởng Trần Hữu Tài làm Trưởng đoàn kiểm sát.

(Công bố Quyết định trực tiếp kểm sát)

Thay mặt Đoàn kiểm sát, Phó Viện trưởng Ngô Minh Tư, công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án; thời hạn kiểm sát 20 ngày làm việc; nội dung trực tiếp kiểm sát, bao gồm: Việc phân loại án có điều kiện, chưa điều kiện thi hành; việc thi hành hình phạt tiền, các khoản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tiêu hủy tài sản, hoàn trả tiền, tài sản kê biên, tạm giữ trong Bản án, Quyết định hình sự; việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát.

(Báo cáo phục vụ Đoàn Kiểm sát)

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Huyền, Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Châu Đốc, thay mặt đơn vị được kiểm sát, trình bày báo cáo  phục vụ Đoàn kiểm sát, nêu rõ các kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, giải pháp, kiến nghị, đề xuất của đơn vị trong hoạt động thi hành án dân sự; làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Viện kiểm sát và ghi nhận ý kiến bổ sung của đơn vị; Thành viên Đoàn kiểm sát góp ý báo cáo, yêu cầu cung cấp sổ và hồ sơ nghiệp vụ THADS, để nghiên cứu, kiểm sát.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Viện KSND TP Châu Đốc (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print