Sơ đồ bộ máy tổ chức

  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều   tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 1)   VKSND TP Long Xuyên
  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2)   VKSND TP Châu Đốc
  Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7)   VKSND TX Tân Châu
  Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8)

 VKSND TX Tịnh Biên

  Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự (Phòng 9)   VKSND huyện An Phú
  Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10)   VKSND huyện Châu Phú
  Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15)   VKSND huyện Châu Thành
  Văn phòng tổng hợp   VKSND huyện Chợ Mới
  Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp   VKSND huyện Phú Tân
    VKSND huyện Thoại Sơn
    VKSND huyện Tri Tôn

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print