Phúc tra việc thực hiện kiến nghị thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên

Năm 2022, VKSND thành phố Long Xuyên đã trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên (CCTHADS), đã ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu CCTHADS khắc phục những tồn tại, vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự.

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 06/3/2023 VKSND thành phố Long Xuyên ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKS-THADS và Kế hoạch số 02/KH-VKS-THADS, phúc tra việc thực hiện kiến nghị số 899/KN-VKS ngày 09/9/2022 của VKSND thành phố Long Xuyên trong công tác thi hành án dân sự tại CCTHADS từ ngày 22/3/2023 đến ngày 24/3/2023. Đoàn phúc tra do đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và đồng chí Kiều Văn Liêu, Kiểm sát viên là thành viên.

(Đại diện Chi cục THADS báo cáo kết quả thực hiện Kiến nghị)

Qua trực tiếp kiểm tra các hồ sơ, sổ sách liên quan đến nội dung kiến nghị 899, Đoàn phúc tra nhận thấy CCTHADS thành phố Long Xuyên đã tiếp thu tồn tại, vi phạm; Lãnh đạo Chi cục THADS đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, chỉ đạo Chấp hành viên khắc phục, sửa chữa vi phạm về sổ nghiệp vụ thi hành án, hồ sơ nghiệp vụ thi hành án đúng quy định.

(Đồng chí Nguyễn Văn Chúc – Phó Viện trưởng kết luận phúc tra)

Qua phúc tra, VKSND thành phố Long Xuyên đề nghị Chi cục trưởng CCTHADS tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra việc lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ; hồ sơ nghiệp vụ; công tác thu, chi, thanh toán tiền thi hành án đúng quy định Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn trong công tác thi hành án dân sự, nhằm hạn chế vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự.

 

Tác giả: Kiều Liêu

Nguồn tin: Viện KSND TP Long Xuyên (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print