Lịch làm việc tuần của lãnh đạo viện

    
   (Từ ngày 30/01 đến ngày 03/02/2023)

  Thứ 2
Ngày 30/01
Thứ 3
Ngày 31/01
Thứ 4
Ngày 01/02
Thứ 5
Ngày 02/02
Thứ 6
Ngày 03/02
Viện trưởng
Lê Xuân Hải
Làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Dự HN cán bộ công chức năm 2023

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp giao ban tuần

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Viện trưởng
Trần Văn Thìn

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự HN cán bộ công chức năm 2023

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp liên ngành giải quyết án

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp giao ban tuần

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Viện trưởng
Nguyễn Văn Thạnh
Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự HN cán bộ công chức năm 2023

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp giao ban tuần

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Viện trưởng
Nguyễn Thị Thùy Trang
Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự HN cán bộ công chức năm 2023

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp giao ban tuần

Chiều: Làm việc tại cơ quan


 

* Ghi chú:  Lịch có thể thay đổi khi có công tác đột xuất do Lãnh đạo Viện quyết định.

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print