Khối Văn phòng Viện KSND tỉnh An Giang triển khai công tác năm 2022

Ngày 16/02/2022, đồng chí Trần Văn Thìn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác Khối Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

(Đồng chí Trần Văn Thìn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

Theo Báo cáo, trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cùng số lượng công việc tăng nhiều, nhiều công việc mới, yêu cầu, áp lực cao nhưng Khối Văn phòng đã khắc phục khó khăn, đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; công chức, người lao động trong đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nên đã đạt những kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(Quang cảnh hội nghị)

Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Khối Văn phòng quyết liệt, hiệu quả hơn; trách nhiệm của lãnh đạo, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được tăng cường. Tổ chức, bộ máy tiếp tục được kiện toàn và tăng cường bảo đảm phù hợp, đáp ứng với nhiệm vụ được giao; chú trọng tuyển dụng, điều động, sắp xếp, bố trí công chức, phù hợp với điều kiện biên chế, năng lực, sở trường công tác. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; quan hệ phối hợp với các đơn vị được tăng cường và hiệu quả.

Công tác tham mưu tổng hợp ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động các đơn vị làm việc tại Trụ sở cơ quan.

Công tác Khiếu tố đã làm tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các Phòng nghiệp vụ Viện tỉnh trong tiếp công dân và giải quyết đơn thuộc thẩm quyền.

Công tác Thanh tra đã bám sát chương trình, kế hoạch, tích cực thực hiện kiểm tra thường xuyên việc chấp hành kỷ luật nội vụ; thanh tra nghiệp vụ theo chuyên đề, thanh tra hành chính, thanh tra đột xuất về nghiệp vụ và thanh tra toàn diện tại Viện KSND cấp huyện và Phòng nghiệp vụ Viện tỉnh.

(Đồng chí Phan Thành Giang, Chánh Thanh tra trình bày Báo cáo tổng kết)

(Đồng chí Lê Long Hào, Trưởng phòng TCCB, Khối trưởng triển khai
chương trình công tác năm 2022)

(Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị)

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, các phòng thuộc Khối Văn phòng đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, một phòng đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; 05 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

(Đồng chí Trần Văn Thìn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh tăng bằng khen cho cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng Trần Văn Thìn ghi nhận, biểu dương đánh giá cao kết quả công tác của Khối Văn phòng đạt được trong năm qua; đồng thời yêu cầu các Phòng nghiệp vụ thuộc Khối Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác văn phòng, tổ chức cán bộ và thanh tra, khiếu tố trong năm 2022, chú trọng thực hiện các giải pháp đã được nêu trong chương trình công tác, các tham luận để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu tập thể lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối Văn phòng tiếp tục phát truy trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; công chức, người lao động Khối Văn phòng luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tất cả các khâu công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của tập thể Khối Văn phòng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức cán bộ, thanh tra – khiếu tố; đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm khích lệ, tạo môi trường làm việc sôi nổi cho công chức, người lao động.

(Lễ ký kết giao ước thi đua Khối Văn phòng)

Đại diện Khối Văn phòng, đồng chí Lê Long Hào, Khối trưởng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo viện. Năm 2022, tập thể Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cùng với công chức và người lao động trong Khối Văn phòng cố gắng phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Chương trình công tác đã đề ra.  

Tác giả: Thanh Tú

Nguồn tin: Văn phòng (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print