Kết luận trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án
thành phố Châu Đốc

Thực hiện Quyết định, Kế hoạch của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Đoàn kiểm sát do Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Huỳnh Đông Bắc làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là Kiểm sát viên Phòng 8 phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang từ ngày 10/5/2023.

Ngày 20/6/2023, Đoàn công bố kết luận trực tiếp kiểm sát. Dự công bố kết luận có tập thể Lãnh đạo và các Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự. Tham gia giám sát theo Quy chế phối hợp có ông Lê Bá Thiện – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc.

Công bố kết luận trực tiếp kiểm sát

Sau thời gian kiểm sát, Đoàn ghi nhận: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Châu Đốc đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án. Thực hiện tốt việc lập, quản lý, sử dụng sổ nghiệp vụ; Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định.

Thành viên Đoàn kiểm sát góp ý

Bên cạnh những mặt tích cực, đoàn kiểm sát phát hiện trong quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục còn một số vi phạm điển hình như: Chậm tổ chức thi hành án, ban hành quyết định thi hành án còn sai sót, không đầy đủ; còn rất nhiều hồ sơ chưa thông báo các quyết định về thi hành án cho các bên đương sự; không tiến hành xác minh định kỳ về điều kiện thi hành án; chậm ra Quyết định cưỡng chế thi hành án, phân loại chưa chính xác… Đoàn đã kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

Chi cục trưởng Nguyễn Thượng Tứ phát biểu tiếp thu

Chi cục trưởng Nguyễn Thượng Tứ phát biểu tiếp thu Kết luận, Kiến nghị và chỉ đạo đơn vị khắc phục ngay các nội dung nêu trong kết luận và góp ý của Đoàn, không để xảy ra những thiếu sót tương tự.

Chí Thanh
Nguồn tin: Phòng 8 (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print