Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng xét đề nghị khen thưởng các phong trào thi đua chuyên đề

Sáng ngày 29/5/2024, Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang họp xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích qua hưởng ứng các phong trào thi đua chuyên đề theo phát động của VKSND tối cao.

Theo đó, trong năm 2024 VKSND tối cao đã phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề để toàn ngành hưởng ứng tham gia. Hội đồng Thi đua VKSND tỉnh An Giang đã cụ thể hóa thành những tiêu chí cụ thể để các cụm và khối thi đua trực thuộc căn cứ triển khai thực hiện.

Qua kết quả thưc hiện các phong trào thi đua: “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025”; “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phíđã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt được những thành tích tiêu biểu, đáng kể góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và của ngành Kiểm sát An Giang nói riêng trong việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Hội đồng Thi đua khen thưởng VKSND tỉnh đã xét, đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 14 tập thể và 39 cá nhân; đồng thời đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 51 cá nhân đạt được thành tích xuất sắc qua 05 phong trảo thi đua nói trên.

 

Huỳnh Trần

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print