Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 06/01/2022, Đảng bộ VKSND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Xuân Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; đồng chí Trương Văn Lợi, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Phan Tùng Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Văn Thìn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.  

(Đồng chí Lê Xuân Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu chỉ đạo)

(Toàn cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị đồng chí Lê Long Hào, Đảng ủy viên trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Năm 2021, Đảng ủy đã phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể và công chức Ngành nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, nhất là các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành.

(Đồng chí Trần Văn Thìn, Đảng ủy viên – Phó Viện trưởng chủ trì thảo luận)

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của Ngành. Tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị của các cấp trong đó chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 33-KH/BSCĐ ngày 16/5/2019 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành, gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, giữ vững sự ổn định toàn diện, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy và tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời, đúng pháp luật, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(Đồng chí Lê Long Hào, Đảng ủy viên – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo)

Một số hình ảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các Chi bộ và các Đoàn thể đã phát biểu tham luận về dự thảo phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Trong đó, tập trung vào các giải pháp để lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các giải pháp nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; các giải pháp thực hiện tốt việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự…

(Đồng chí Phan Tùng Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối  phát biểu chỉ đạo)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Tùng Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà tập thể công chức, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đạt được trong năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, đồng chí cũng định hướng những nội dung Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cần thực hiện trong năm 2022, tập trung triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X; Đề án số 01-ĐA/ĐUK ngày 19/10/2021 của Đảng ủy Khối về củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng vien trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiêp tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tiếp thu, kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hải, ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các Chi ủy Chi bộ, các phòng nghiệp vụ và toàn thể đảng viên, đồng thời chỉ đạo quyết tâm trong năm 2022 sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung trong đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, gắn với xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, liêm khiết, hết lòng phục vụ nhân dân; tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng đối với những đoàn viên, quần chúng ưu tú; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ Đảng. Thực hiện chuẩn mực đạo đức theo 05 đức tính Bác Hồ đã dạy đối với cán bộ Ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ trong các nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

(Đồng chí Lê Xuân Hải,Tỉnh ủy viên,  Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng trao giấy khen

cho tập thể, cá nhân đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021)

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy VKSND tỉnh thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2021; công bố các quyết định khen thưởng đối với các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Tác giả: Mai Huyền

Nguồn tin: Phòng 15 (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print