Cụm thi đua số 1 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Ngày 16/11/2021, Cụm thi đua số 1 VKSND tối cao gồm các VKSND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng VKSND tối cao; tập thể lãnh đạo Viện và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc các VKSND cấp cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Cụm thi đua số 1, năm qua, lãnh đạo các VKSND cấp cao đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong các đơn vị quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của mỗi đơn vị, trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; chỉ đạo các tập thể, cá nhân đăng ký sáng kiến giải pháp và các danh hiệu thi đua năm 2021 nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra.

Tích cực hưởng ứng các đợt thi đua do VKSND tối cao phát động; chủ động phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn trong năm, như: Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”;…

Các đơn vị đổi mới mạnh mẽ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phấn đấu không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; giải quyết kịp thời các vụ án tham nhũng, án phức tạp, án trọng điểm và án được dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại,… Đẩy mạnh tiến độ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; kiên quyết kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đối với VKSND cấp tỉnh, cấp huyện; trong đó, chú trọng thực hiện trả lời đúng thời hạn báo cáo thỉnh thị, báo cáo đề nghị kháng nghị của Viện kiểm sát cấp dưới.

Kết quả công tác khen thưởng, trong năm 2021, nhiều tập thể, cá nhân của các VKSND cấp cao đã đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; được khen thưởng các danh hiệu cao quý của Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ, của Viện trưởng VKSND tối cao và của Viện trưởng VKSND cấp cao.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của các VKSND cấp cao đạt được trong năm 2021. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng các VKSND cấp cao đã phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành giao trong năm.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đề nghị đơn vị Cụm trưởng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị; căn cứ kết quả đạt được, tổ chức chấm điểm lại các tiêu chí thi đua, bảo đảm công bằng, khách quan; phát huy, nhân rộng điển hình tiên tiến, những sáng kiến, giải pháp và cách làm hay, như: Đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến theo khu vực;… Trên cơ sở kết quả công tác và tiêu chí thi đua đã chấm điểm, các đơn vị trong Cụm thi đua thống nhất, suy tôn và đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân bình xét khen thưởng năm 2021.

TG

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print