Công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát tại
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tri Tôn

Thực hiện Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Sau khi nghiên cứu hồ sơ thi hành án; kiểm sát việc lập, quản lý, sử dụng sổ nghiệp vụ; kiểm sát việc thụ lý, ra quyết định, thông báo các quyết định về thi hành án dân sự; kiểm sát việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản; ngày 07/10/2021, Đoàn trực tiếp kiểm sát tiến hành công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tri Tôn.

Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Đỗ Tấn Quốc, Phó Trưởng đoàn thông qua Kết luận trực tiếp kiểm sát. Kết quả kiểm sát ghi nhận quá trình tổ chức thi hành án, nhìn chung Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tri Tôn và Chấp hành viên đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật về thi hành án dân sự. Việc ban hành và gửi các quyết định, văn bản về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, phân loại việc chưa có điều kiện thi hành kịp thời và theo quy định của pháp luật đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương, từ đó ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự của cá nhân, tổ chức được nâng lên; trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án đảm bảo được thực hiện đúng quy định pháp luật, hạn chế vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

(Công bố kết luận trực tiếp kiểm sát)

Tuy nhiên, Chi cục cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án như: Số lượng cán bộ, Chấp hành viên chưa tương xứng với số lượng công việc, lại phải thường xuyên đi học nghiệp vụ, chính trị; đương sự chây ỳ, không tự nguyện thi hành, chống đối khi cưỡng chế, cơ quan Thi hành án dân sự phải thông qua Ban Chỉ đạo thi hành án để có sự chỉ đạo thống nhất; còn nhiều quy định chồng chéo, vướng mắc trong việc đo đạc đối với kê biên tài sản là quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Kết luận cũng chỉ ra trong quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên khi thực hiện các thao tác nghiệp vụ ngoài những ưu điểm nêu trên còn có những thiếu sót, vi phạm theo quy định của Luật thi hành án dân sự. 

(Chi cục trưởng Trương Thị Xuân Thủy phát biểu tiếp thu)

Để kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những vi phạm, Đoàn kiểm sát kiến nghị Chi cục trưởng cần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót được nêu trong Kết luận; yêu cầu các Chấp hành viên kiểm tra hồ sơ, thực hiện đúng và đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.

Sau khi công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tri Tôn và các Chấp hành viên thống nhất với Kết luận. Qua đó, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tri Tôn sẽ quán triệt và rút kinh nghiệm đến các Chấp hành viên. Đồng thời, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tri Tôn sẽ sớm khắc phục những vi phạm trong thời gian sớm nhất.


Tác giả bài viết: Chí Thanh
Nguồn tin: Phòng 8 (Q)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print