Chợ Mới tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong ngày 28/7/2023, chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Khuẩn – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổ trưởng Tổ công tác phụ trách chi bộ. Về chi bộ, có đồng chí Nguyễn Kiều Thy – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng cùng toàn thể đảng viên chi bộ Viện Kiểm sát tham dự.

Tập thể chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới sơ kết, đánh giá kiểm điểm

kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Đoàn Thụy Thùy Trang, Phó Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết, đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ; Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, người đứng đầu và Phó Bí thư chi bộ, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025; phương hướng, nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đồng chí Đoàn Thụy Thùy Trang, Phó Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng trình bày

các dự thảo báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Kiều Thy đã gợi ý thảo luận và các đảng viên chi bộ tham gia phát biểu ý kiến thảo luận. Các ý kiến tập trung đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua; chỉ rõ tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả để chi bộ Viện Kiểm sát huyện lãnh đạo thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu trong những năm còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Khuẩn – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổ trưởng Tổ công tác phụ trách chi bộ, thay mặt cho Cấp ủy cấp trên đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, với những nội dung sâu sắc, biểu dương những thành tích mà nửa nhiệm kỳ qua chi bộ đã đạt được, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so kế hoạch, nghị quyết đã đề ra. Những kết quả đạt được, đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Ngành và công tác xây dựng Đảng, nhất là sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện và việc làm cụ thể của từng cán bộ, đảng viên chi bộ Viện Kiểm sát; đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những định hướng cho chi bộ, cơ quan Viện Kiểm sát thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhằm giữ vững và hoàn thành tốt hơn nữa chỉ tiêu công tác theo kế hoạch, nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.

Đồng chí Huỳnh Văn Khuẩn – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổ trưởng Tổ công tác

phụ trách chi bộ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, đồng chí Nguyễn Kiều Thy phát biểu tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, tiếp tục lãnh đạo chi bộ, cơ quan giữ vững thành tích đã đạt được, đoàn kết phấn đấu, chung sức chung lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Viện Kiểm sát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Kiều Thy – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng phát biểu

tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của chi bộ Viện Kiểm sát được diễn ra theo đúng chương trình và nội dung, với tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động của tập thể chi bộ; việc trang trí Hội trường, trang phục của đại biểu và tài liệu phục vụ cho đại biểu tham dự Hội nghị được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Hội nghị thành công tốt đẹp.

Diễm Thi

Viện KSND huyện Chợ Mới (D)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print