Chi bộ VKS thị xã Tân Châu tổ chức Hội Nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 29/08/2022, Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Nguyễn Kiến Thịnh – Thị ủy Viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng cùng các Đảng viên Chi bộ.

(Quang cảnh hội nghị)

Đồng chí Nguyễn Trần Tuyền Trinh – Phó bí thư Chi bộ đã quán triệt Nghị quyết số Nghị quyết số 19 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 21 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

(Đồng chí Nguyễn Trần Tuyền Trinh – Phó Bí thư Chi bộ, quán triệt Nghị quyết)

Đồng chí Phan Hoàng Thanh – Chi ủy viên Chi bộ đã quán triệt Nghị quyết số Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao và Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về  tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

(Đồng chí Phan Hoàng Thanh – Chi ủy viên Chi bộ, quán triệt Nghị quyết)

Tại hội nghị, 02 đồng chí được phân công quán triệt đã nghiên cứu, báo cáo về những điểm mới, nội dung quan trọng của các Nghị quyết, chú trọng sinh hoạt sâu mục tiêu, quan điểm của Đảng; những nhóm nhiệm vụ, giải pháp và một số nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện từng Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Trước khi kết thúc hội nghị, Đồng chí Nguyễn Kiến Thịnh – Bí Thư Chi bộ yêu cầu các Đảng viên trong Chi bộ phải luôn gương mẫu trong nghiên cứu, học tập, chấp hành, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng nhận thức và ý thức chấp hành Chủ trương, Đường lối, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật trong quần chúng nhân dân.   

(Đồng chí Nguyễn Kiến Thịnh – Bí thư Chi bộ, phát biểu)

Sau thời gian học tập, các Đảng viên đã nắm được tầm quan trọng, ý nghĩa, nội dung, quan điểm, chủ trương của Đảng và những nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra. Qua đó, mỗi đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, xây dựng những kế hoạch hành động của bản thân để triển khai thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục tu dưỡng, trao dồi đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.

Tác giả: Tuyền Trinh

Nguồn tin: Viện KSND TX Tân Châu (G)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print