Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lễ kết nạp Đảng viên

Ngày 07/11/2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tổ chức Lễ nạp Đảng viên mới. Đồng chí Lâm Thanh Vân, Huyện Ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành chủ trì và toàn thể Đảng viên Chi bộ tham dự.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lâm Thanh Vân đã công bố và trao Quyết định số 138-QĐ/HU ngày 01/11/2022 của Huyện ủy Châu Thành về việc kết nạp Đảng viên đối với đồng chí Cù Minh Hoàng là Đoàn viên Thanh niên  Cộng sản Hồ Chí Minh, sinh hoạt tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành. Đồng thời, phổ biến quyền, nghĩa vụ và giao Đảng viên hướng dẫn Đảng viên mới trong thời gian thử thách tại Chi bộ.

Trong không khí trang nghiêm, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước sự chứng kiến của các Đảng viên, đồng chí Cù Minh Hoàng đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, để được xét chuyển Đảng chính thức và luôn xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lâm Thanh Vân, Huyện Ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành chúc mừng đồng chí Cù Minh Hoàng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành trong quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân đồng chí. Đồng thời tin tưởng, đồng chí Cù Minh Hoàng sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, chính trị; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Mỹ Phương

Nguồn tin: Viện KSND huyện Châu Thành (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print