Châu Đốc phối hợp tổ chức phiên toà trực tuyến và rút kinh nghiệm

Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến là một trong những nọi dung của yêu cầu cải cách tư pháp; phù hợp thực tiễn, tiết kiệm chi phí và thời gian tố tụng.

Nhận thức sâu sắc và triển khai thực hiện triệt để, nghiêm túc Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội, về tổ chức phiên toà trực tuyến; Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT ngày 15/12/2021 của Liên ngành Tư pháp Trung ương, quy định hướng dẫn tổ chức phiên tòa trực tuyến và Quy chế Phối hợp số 1332 ngày 15/11/2019 của Liên ngành tỉnh An Giang, về pối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc, phối hợp tổ chức 09 phiên tòa hình sự sơ thẩm trực tuyến, về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, điểm cầu trung tâm tại Phòng xử án, Tòa án nhân dân và điểm cầu thành phần tại Nhà tạm giữ, Công an thành phố Châu Đốc; trong đó, có 01 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Hình ảnh một số phiên tòa trực tuyến

Đối với phiên tòa tổ chức rút kinh nghiệm nội bộ, sau kết thúc phiên tòa, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, Kiểm sát viên tự nhận xét, đánh giá lại vai trò của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Trong quá trình đánh giá rút kinh nghiệm, đơn vị lồng ghép đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc xét xử trực tuyến, ghi nhận những ưu, khuyết điểm phiên tòa trực tuyến; giúp Kiểm sát viên dễ dàng tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện việc chuyển đổi số tại các phiên tòa hình sự, tiến tới chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp.

Tác giả: Hải Huy

Nguồn tin: Viện KSND TP Châu Đốc

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print