Viện KSND huyện Thoại Sơn trực tiếp kiểm sát công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án tại Ủy ban nhân dân xã và Công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ – Công an huyện Thoại Sơn

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ là một trong những nội dung của Công tác kiểm sát thi hành án. Đây là một trong những hoạt động thường niên, là khâu công tác quan trọng đảm bảo việc thi hành án được thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp khác của người chấp hành án không bị luật hạn chế được tôn trọng, bảo vệ, các bản án, quyết định được thi hành nghiêm chỉnh.

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, Quyết định số 216/QĐ-VKS ngày 01/8/2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn ngày 18/8/2023, đồng chí Lương Quốc Danh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn làm trưởng Đoàn công tác tiến hành trực tiếp kiểm sát việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại 05 xã trên địa bàn gồm: Bình Thành, Định Thành, Phú Thuận, Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh.

Đ/c Lương Quốc Danh – Trưởng đoàn công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

Đoàn công tác nghe báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự trong giai đoạn ngày 01/12/2022 đến 18/8/2023 của các Ủy ban nhân dân xã được kiểm sát. Đoàn công tác tiến hành nghiên cứu sổ sách, tài liệu hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự. Qua đó, đã có những đánh giá về tình hình chấp hành pháp luật của các Ủy ban nhân dân, tổng hợp những những ưu, khuyết điểm trong công tác này.

Đại diện địa phương thông qua báo cáo

Qua kiểm sát nhận thấy, Ủy ban nhân dân các xã đã chấp hành tốt những quy định của pháp luật trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án. Việc phối hợp với cơ quan hữu quan được thực hiện kịp thời, nhanh chóng. Hồ sơ theo dõi người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ được quản lý, lưu trữ cẩn thận, sổ sách ghi chép rõ ràng; có phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án, định kỳ Ủy ban nhân dân và người trực tiếp giám sát, giáo dục có nhận xét việc thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án. Với việc thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, thi hành án cải tạo không giam giữ đã góp phần phát huy ý nghĩa của hình phạt và biện pháp thay thế, tuy không bị cách ly khỏi xã hội vẫn đạt được hiệu quả cao về mặt giáo dục thông qua việc không có trường hợp nào người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ hoặc phạm tội mới.

Đồng thời, Đoàn cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện việc giáo dục, giám sát cho các cơ quan được kiểm sát. Các Ủy ban nhân dân xã đều thống nhất và cho rằng những tồn tại, thiếu sót được Đoàn kiểm sát chỉ ra là rất cần thiết, giúp các cơ quan nhận ra thiếu sót kịp thời và có sự điều chỉnh để nâng cao trách nhiệm và tính hiệu quả trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án tại địa phương.

Trong khuôn khổ kế hoạch công tác năm và thực hiện Quyết định số 240/QĐ-VKS ngày 07/8/2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn, ngày 23/8/2023 Đoàn công tác tiếp tục thực hiện trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ – Công an huyện Thoại Sơn. Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù của Trưởng Nhà tạm giữ – Công an huyện Thoại Sơn trong giai đoạn từ ngày 01/12/2022 đến ngày 21/8/2023.

Đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Thoại Sơn thông qua báo cáo

Đoàn trực tiếp kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu hệ thống sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân; trực tiếp kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam và những nơi khác có liên quan; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ, thi hành án phạt tù. Kết quả cho thấy, Nhà tạm giữ – Công an huyện Thoại Sơn cơ bản đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Trên cơ sở thực hiện tốt các quy định trên Nhà tạm giữ Công an huyện đã đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ tạm giam, người chấp hành án, quyền con người không bị pháp luật hạn chế được tôn trọng, bảo đảm. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại và hạn chế được Đoàn kiểm sát chỉ ra và được sự nhất trí tiếp thu với tinh thần cầu thị của Nhà tạm giữ – Công an huyện Thoại Sơn.

Công tác trực tiếp kiểm sát công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án tại Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn và Công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ – Công an huyện Thoại Sơn  đã được tiến hành một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Đồng thời, được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan được kiểm sát nên công tác kiểm sát diễn ra tốt đẹp. Trên cơ sở đó, Đoàn công tác đã tổng hợp và ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát gửi các đơn vị có liên quan và kiến nghị để khắc phục vi phạm đối với những tồn tại và hạn chế.

 

Mỹ Duyên – Viện KSND huyện Thoại Sơn (H)

Share on facebook
Facebook
Share on print
Print